Kassai Magyarok Fóruma


Prejdi na obsah

Szakkay József Polgári Társulás

Archívum > Kaleidoszkóp 2/2013


Szakkay József Polgári Társulás

Kassai Magyar Iparista Klub

Iskoláskorunkban a néhai tiszteletreméltó és közkedvelt Magyar Ipariskola tanára, Veres Józsi bácsi, gyakran az előadásai során emlegette azt, hogy Budapesten a Kárpátia Étteremben havonta rendszeresen találkoznak a volt kassai Magyar Királyi Állami Felsőipariskola régi diákjai. Egyszer, a 70-es évek elején volt alkalmam ellátogatni az említett étterembe, és nem kis meglepetésemre vagy huszonöt-harminc régi diákkal találkoztam, akik nálam sokkal idősebbek, kb. 55-70 évesek voltak akkor. Örömmel fogadtak, nagyon érdeklődtek Kassáról, az iskoláról, hogyan élünk, hol és hogyan dolgoznak az iparisták, mivel abban az időben sokan dolgoztak közülünk szerte Csehszlovákiában, Ostravától Plzeňig. Sok mindent megtudtam tőlük én is, milyen volt akkoriban az iskola szelleme, szokások, stb. Az egy más világ volt. Sajnos, később már nem találkoztam közülük senkivel.


Egy Iparista klub létrejöttének ihlete nem volt új keletű, a múlt század kilencvenes éveinek vége felé több volt iparista diákban érlelődött már a gondolata valamilyen gyakori találkozásnak, összejöveteleknek. Egyszer csak 1989. március 16-án néhányan összejöttünk a kassai magisztrátuson egy megbeszélésre. Abban az időben az Ipariskola mellett létezett egy Iparista Baráti Kör, de valahogy annak a működése nem volt a legjobb. A jelenlévők: Schmidbauer Ildikó, Bagos László, Bárány János, Buday Ernő, Gazdag József, Nyárfás Károly és Tóth József elhatározták, hogy teret kell adni a volt diákok gyakori találkozására, a meghatározott szlovák törvények által, tehát létrehozni jogi személyű polgári társulást.


Régi diákok voltunk egy páran Kassán, Szepsiben stb. Elkezdtük gyűjteni a címeket, majd 1999. április elején megtartottuk az alakuló közgyűlést 40 résztvevővel a Mészáros utcai Vaskapuban. A hivatalos procedúrák után a kassai Magyar Iparista Klub 1999 novemberében elnyerte megalakulásának jogosultságát a Szlovák Kormány Belügyminisztériumának engedélye által.

Különben a klub, mint apolitikus polgári társulás, azzal a célkitűzéssel szerveződött, hogy a havi összejövetelek lehetőséget teremtsenek az egykori kassai iparisták rendszeres találkozására, az iparistákat érintő és érdeklő témák (vállalkozás, kereskedelem, gyártás, közügyek, műszaki érdekességek, az Alma Mater sorsa, jelene és jövője) „családon belüli” megvitatására és tapasztalatcserére. A klub nyitott minden jelen és volt diák, tanár, iskolai dolgozó és szimpatizáns számára, mindennemű, nemzetiségi, vallási, társadalmi, politikai és világnézeti különbség nélkül. A klub összejöveteleit megalakulása óta folyamatosan minden hónap első munkanapi hétfőjén délután 17.00 órakor tartjuk a Mészáros utcai Nemzetiségi Házban. Klubtagságunk többnyire nyugdíjas korú, sajnos változó a természetes életfolyamatok miatt. Körünkben vannak, ill. voltak volt diákok, tanárok, iskolaigazgatók, néhai VSS elsőligás futballisták, volt polgármester, alpolgármester, parlamenti és helyi képviselő is.

A klubösszejöveteleken megvitatjuk a különböző aktuális eseményeket, megemlékezünk nemzeti ünnepeinkről. Szerveztünk különböző témájú vitaesteket, előadásokat, elsősorban saját iparista körökből, nálunk voltak pl. Albert Sándor pedagógus, Farkas Iván politikus, Kolár Péter igazgató, Köteles László politikus, Gábor Bertalan esperes, Gyüre Lajos író, Kozmann Tóni labdarúgó, Kilián Baba – a néhai iparista Szabados Gyuri tánczenekar énekesnője, és külföldön élők is. Vendégünk volt a közélet egyik-másik szereplője, pl. Dudás Péter, Pólos Árpád és Ľubica Blaškovičová színművészek, František Knapík főpolgármester, Viliam Novotný parlamenti képviselő, Regec Július operaénekes, Bálint Milán hegedűművész, Pásztor Péter építész és mások. Emlékezetünkben őrizzük klubunk első vendégét, a nagyon idős Kurucz Nándort, virtuóz zenei játékát, aki egyedi hangszerén egyszerre szólaltatta meg a hegedűt és a trombitát, de lenyűgözött az életfilozófiájával is. Társalgás keretében köszöntjük az aktuális ünnepelteket.

Az elmúlt években Magyarországról szintén több vendéget fogadtunk, pl. a budapesti Pátria Civil Szervezetet Báthory Béla elnökkel, Budapest XIII. és XV. Kerületének küldöttségét, Tóth József és Hajdú László polgármesterek és parlamenti képviselők vezetésével, Szekeres Imrét, a pozsonyi Magyar Iparkamara elnökét, Dr. Jáky Juditot, Márai Sándor rokonát, Kukely Júliát, a budapesti Operaház művésznőjét, gyakori vendégünk volt Szerencsés János, a volt kassai magyar főkonzul úr is. Mi is többször ellátogattunk Magyarországra, nagyon tetszettek a XV. kerületi sportlétesítmények. Géczi István, olimpiai ezüstérmes labdarúgó vezetése alatt részt vettünk Budapesten a tanulságos Határtalan Civil Szervezetek nemzetközi konferenciáján, ahol lehetőség volt eszmecserét folytatni erdélyi és újvidéki magyar társainkkal.
2007 novembere óta partneri viszonyba vagyunk az 1992-en alakult szlovák iparista klubbal, melynek hivatalos neve „Klub absolventov priemyselnej školy strojníckej”, elnöke pedig Bauer György, volt tanár és iskolaigazgató. Közös megegyezés alapján lett felavatva Szakkay József tiszteletére az eredeti iskola falán a márvány emléktábla. Szakkay József 1872-ben létrehozta Kassán az Osztrák-Magyar Monarchia első Gépészeti Felső Ipartanodáját. 2012-ben az iskola alapításának 140 éves évfordulóját a két klub közösen ünnepelte a meghívott vendégekkel együtt, akik között volt Czimbalmosné Molnár Éva főkonzul asszony és az iskolaigazgatók is. A két klub 2007 óta minden év októberében közösen megkoszorúzza a Szakkay József emléktáblát, és június havában megrendezi a saját főzésű „gulyás partit” a Bankón. Kassán különben csak két volt ipariskola diákjainak klubja létezik, és hogy egymással jó partneri viszonyban vannak – mindez párját ritkító dolog.

Nagy örömünkre szolgál, hogy 2008-ban Farkas Antal vezetésével megalakult a Párkányi-Kassai Magyar Iparista Klub. A példájukat követhetnék más dél-szlovákiai városokban is, ahol számos volt iparista él.
A klub tagjai, mint Csemadok-tagok rendszeresen részt vesznek különböző magyar jellegű rendezvényeken is, főleg a március 15-ei, augusztus 20-ai, október 6-ai és 23-ai nemzeti ünnepek megemlékezésein. Gyakran ellátogatunk Borsiba, a II. Rákóczi Ferenc-ünnepségekre, hogy tisztelettel megkoszorúzzuk a nagyságos fejedelem szobrát, mely alkotójának egyik leszármazottja klubtagunk, Mayer Gusztáv.
A humán-pluralista eszmeiség és a tolerancia jegyében kifejtett tevékenységéért a Magyar Iparista Klub 2010-ben megkapta a Kassa-Óváros Önkormányzatának emlék-kitüntetését.
2011-ben névváltozásra került sor, felvettük a Szakkay József Polgári Társulás nevet, de ezen belül tovább működnek a kassai és a párkányi klubok.

2011 tavaszán az Iparista Klub közgyűlése elfogadta azt az elképzelést, hogy Kassa-Óváros Mészáros /Mäsiarska/ és Fegyverház /Zbrojničná/ utcai kereszteződését, a teret, ahol Márai Sándor szobra áll, az íróról nevezzék el. A javaslatot hivatalosan beadtuk Kassa Város Önkormányzati Hivatalához, ahol a decemberi önkormányzati ülésen ellenszavazat nélkül elfogadták. Örömmel nyugtázzuk, hogy a Márai Sándor tér avatása megtörtént, nem is akárhogyan, hanem a „2013 Kassa Európa Kulturális Fővárosa” ez év január 20-ai nyitó ünnepségen.
Az irodalomnak Kassán hagyományai vannak, kezdve Kazinczy Ferenctől, aki 1787-ben társaival elindította az irodalmi Kassai Magyar Társaságot, 1898-tól működött a Kassai Kazinczy Kör, majd 1917-től a Kassai Kazinczy Társaság, 1965-től 1970-és évek elejéig volt egy „Kassai Batsányi Kör”, azóta semmi! Már 40 éve. Ezen okból legújabban az a törekvésünk – egyelőre a társulás keretén belül –, hogy alakuljon egy irodalmat kedvelők társasága „Kassai Irodalmi Kör” néven. A kör létrejöttét támogatják többek között Béres Józsi bácsi ny. újságíró, a Pátria Rádió volt szerkesztője és Varga Levente, a Batsányi Kör alapítói, Gyüre Lajos író, Kolár Péter, Mészáros Tibor, a budapesti Petőfi Irodalmi Múzeum munkatársa és mások is.
Szeptemberben köszöntöttük kerek születési évfordulója alkalmából Matej Évát, a Szakkay József Szakközépiskola jelenlegi igazgató asszonyát.

MIK: a tagság létszáma 55 személy, vezetősége: Béres Viktor, Hencz Kálmán, Mayer Gusztáv, Ténai József, Tóth József, Buday Ernő – elnök.
Elérhetőség: mik.kassa@gmail.com

Buday ErnőZpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu