Kassai Magyarok Fóruma


Prejdi na obsah

2014 - II. Kassai Kerekasztal

Kassai Kerekasztal


Körbe járt a szó


Kassa regionális központi jellege a szlovákiai magyarok számára ma is tetten érhető ugyan, bár az utóbbi években a magyarok számának csökkenésével fokozatosan veszített jelentőségéből. De ez a folyamat nemcsak mennyiségi kérdés. A vidékről tanulni ideérkező fiatalok számára a város leginkább csupán ugródeszkául szolgál a nagyvilág felé való elrugaszkodáshoz, az itt maradók pedig szétszóródnak és érthető módon exisztenciális kérdések megoldására összpontosítanak. A kassai magyarok politikai befolyása marginalizálódott, a helyi magyar kultúra és oktatás hatása érezhetően veszített erejéből. Ezért létfontosságú, hogy a kedvezőtlen körülmények között teret vesztett intézmények mellett a civil kezdeményezések –, melyek csekély anyagi forrásokkal, önkéntes alapon, amatőr módon működnek – összetartsanak és szellemi energiáikat egyesítve közvetlen vonzerővel hassanak a környezetükre.

Idén második alkalommal találkoztak a kassai magyar szervezetek a Kassai Kerekasztal elnevezésű összejövetelen, melyre április 23-án a kora esti órákban került sor a Rovás Akadémia székhelyén. Artúr király nagy kerekasztalához persze nem hasonlított a sok kis kávéházi asztal, melyek egymás mellé rendezve egy nagyobb kört formáltak. Egyenlő partnerek adták körbe a szót a találkozón, ahol a megjelenő közel húsz szervezet képviselője ismertette tevékenységét, terveit, elképzeléseit. Ezek részletes bemutatására terjedelmi okoknál fogva ebben a cikkben nincs mód, a tervezett események előrejelzése megtalálható a www.kmforuma.sk oldalon, illetve a pontos időpontok és helyszínek fokozatosan felkerülnek majd a www.amikassa.sk és www.kassaiholmi.sk honlapokra.


A Kassai Kerekasztal második programja a „Kelet nyugati átjáró” címet viselte. Meghívott vendégek a Szlovákiai Magyarok Kerekasztala képviseletében Orosz Örs és Tokár Géza voltak. A hozzászólók nagy része egyetértett abban, hogy a szlovákiai magyar társadalom számára kényszerútvonal a kelet-nyugati irány, hiszen az országhatárok évszázadok folyamán kialakult régiókat metszettek el és kényszerítettek újfajta együttműködésre. A keletről nyugatra ( olykor délre) és vidékről a városokba vándorló jó képességű fiatalok, illetve a velük távozó szellemi energiák hiánya az egyes mikroközösségeket a megszűnés szélére sodort. Az agyelszívás következtében a felvidéki magyarok jelenleg a regionális együttműködést is már csak nagy erőfeszítések árán képesek fenntartani, országos méretekben ez pedig még nehezebb, hiszen az egyes magyarlakta felvidéki régiók érdekei akár egymással ellentétbe is kerülhetnek. Jellegzetesen politikaellenes hangulat alakult ki a beszélgetés folyamán, melyet a meghívott vendégek a politika megfelelő szerepvállalásának kihangsúlyozásával igyekeztek tompítani.
Tokár Géza és Orosz Örs a civil szféra érdekérvényesítési képességének növelését a
közös ügyek melletti kiállásban látják, és abban bíznak, hogy ez is hozzájárulhat majd a kelet-nyugati együttműködés intenzívebbé válásához. Egy ilyen ügy a Zsák Malina Hedvig melletti kiállás.Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu