Kassai Magyarok Fóruma


Prejdi na obsah

Ötvös Anna: Hol született Márai Sándor

Archívum > Kaleidoszkóp 2/2013


Hol született Márai Sándor?


Márai Sándor - eredeti nevén Grosschmid Sándor Károly Henrik - 1900. április 11-én este 8 órakor született Kassán. Az anyakönyvi kivonat alapján szülei lakhelye - tehát egyben az újszülött születési helye - a Szegfű utca 6-os számú ház volt. Ezt a címet máig tévesen a Bočná utca 2-es számú házzal azonosítják, valószínűleg azért, mert a Szegfű utcát a 20. század folyamán többször is átkeresztelték és átszámozták.


A Szegfű nevet 1912-ig viselte ez a Fő utcával párhuzamos kis utcácska. 1912-ben Szathmáry György utca lett, és ekkor került sor az épületek átszámozására is. Ugyanis addig ebben az utcában csak 6 ház viselt házszámot, a többi ház a Fő utca vagy a mai Erzsébet utca és a Várkapu utca felől volt megszámozva. Kassán, mint tudjuk, befelé építkeztek a polgárok, ami azt jelenti, hogy az utcai homlokzat mögött hosszú házak és udvarok voltak találhatók, amelyek a párhuzamos utcákban végződtek, s ezen az oldalon is kapuval rendelkeztek. A keskeny portákon nem tudtak megfordulni a szekerek és egyéb járművek, ezért egyszerűen az udvar másik kapuján hajtottak ki. Kassán 1912-ig minden porta - az is, amelyik több épülettel és kapuval rendelkezett - csak egy számot viselt, mégpedig a frekventáltabb utcai frontján. Ez a hagyomány a középkorba nyúlik vissza. Kassa az adóbeszedés és a népességre vonatkozó különféle összeírások végett - már a 15. századtól - negyedekre, kerületekre volt osztva, s ezeknek a negyedeknek saját bejárási rendjük volt. A kerületeken belül az utcákban található épületek úgy voltak megszámozva, hogy egy úttal be lehessen járni őket.


Ezen változtatott Kassa város közgyűlése 1912-ben, amikor nemcsak egyes utcák neveit változtatták meg, hanem minden kapu, bejárat kapott saját számot. Ezért míg a Szegfű utcában 1912-ig 6 házszám volt, a vele teljesen azonos Szathmáry György utcában ugyanabban az évben már 20.


1912-ben kapta a mai Bočná utca 2-es számú épület a 6-os házszámot a Szathmáry György utcában - amit Kassa város térképén is megfigyelhetünk -, s ez alapján a házszám alapján azonosították tévesen a Szegfű utca 6-tal. Viszont ez a ház (Bočná 2) 1900-ban a Fő utcán található püspöki palota hátsó traktusa volt. 1893-ban vásárolta meg a kassai püspökség ezt az épületet, amely nem lakóházként működött, hanem egy 1896-os leltár alapján itt lóistálló, mellékhelyiségek, kocsiszín, vasajtajú lomtár és fásszín volt. Tehát nehezen elképzelhető, hogy 1900. április 11-én itt szülessen meg Dr. Grosschmid Géza királyi közjegyzőhelyettes és Ratkovszky Margit felsőbb leányiskolai tanítónő első gyermeke.

A háztulajdonos személyazonossága az egyetlen biztos pont ebben az átszámozásokkal és utcaátnevezésekkel tarkított történetben. A kassai címtárak segítenek abban, hogy be lehessen azonosítani az egykori címeket és épületeket. Ezekben a címtárakban pontosan közzétették, melyik ház kinek a tulajdonában volt. 1900-ban a Szegfű utca 6-os számú ház tulajdonosa Stark Nétus volt. Róla annyit tudunk, hogy Stószbányáról származott, 1865-ben nősült meg Kassán, majd 1867-ben cipészmesterként polgárságot kapott ugyanitt. 1906-ban viszont a Szegfű utca 6-os számú épületnek a tulajdonosa már Glück Jakab.

1912-ben Kassán kiadtak egy hivatalos házjegyzéket, ahol feltüntették az új utcaneveket és házszámokat a tulajdonosok neveivel együtt, s emellett az 1912 előtti régi állapotokat is. Ebben a házjegyzékben Glück Jakab háza a Szathmáry György utca 9-es számú ház, amely azonos a Hunyady utca 7-tel és a Várkapu utca 26-tal. Tehát egy olyan épületről van szó, amelynek három utca felől is volt bejárata. A Hunyady utca 7-nél ugyanezek a címek szerepelnek, s a régi állapotnál fel van jegyezve, hogy az: Szegfű utca 6. Az 1913-14-es kassai cím- és lakásjegyzékben is pontosan szerepel, hogy a Hunyady utca 7-es számú épület tulajdonosa Glück Jakab, s ez a cím azonos az egykori Szegfű utca 6-tal.
A mai Bočná utcán egyetlen épület rendelkezik bejárattal a Várkapu (Vrátna) utca valamint a Timon (egykori Hunyady) utca felől is: a Timon utca (Timonova) 1-es számú ház, ez pedig a Thália Színház Márai Stúdiójának közvetlen szomszédságában található. Az abszolút bizonyíték pedig a házon ma is látható SN monogram (a Timon utcai bejárat fölötti pártafalon látható), ami egykori háztulajdonosa nevének kezdőbetűi (Stark Nétus). A Bočná (egykori Szegfű) utca felől ma már nincs bejárata az épületnek. Hogy hol lehetett ez a bejárat, ahhoz még további kutatásokra van szükség.

Márai Sándor csak halála után (1989), az 1990-es években tért vissza az irodalmi köztudatba, sajnos csak ekkor következtek be azok a történelmi fordulatok (rendszerváltás, szabad választások Magyarországon, a szovjet hadsereg kivonulása Magyarország területéről), amelyek az író akaratának megfelelően lehetővé tették műveinek újbóli kiadásait. Ez a mai napig töretlen és folyamatos. Sőt, jelenleg a könyvkiadás egyre több újdonsággal áll elő, ami azt bizonyítja, hogy Márai Sándor életével és életművével kapcsolatban is várnak még ránk, olvasókra meglepetések.

A Grosschmid család - tehát Márai Sándor - kassai lakóhelyeiről bővebben olvashatnak a Széphalom évkönyv idei, 23. kötetében a 135-145. oldalon.

Ötvös AnnaZpä na obsah | Zpä na hlavné menu