Kassai Magyarok Fóruma


Prejdi na obsah

Huszonegy év

Archívum > Kaleidoszkóp 2/2013


A Henszlmann Imre Történelmi Társaság

Huszonegy év


Néhány hónappal ezelőtt került a kezembe a Nap Kiadó által 1993-ban megjelentetett néhány oldalas füzetke, melynek címe: Kassa 1848-1849 – Szemelvények, emlékek és emlékhelyek. Ez a publikáció volt a Henszlmann Imre Helytörténeti Társaság első kiadványa. A társaság 1992 októberében alakult, és 2005-ben vette fel a ma is használatos Henszlmann Imre Történelmi Társaság nevet. A kiadvány bevezetőjében az alapítók a következőképpen fogalmazták meg célkitűzéseiket: „Célunk feltérképezni és propagálni Kassa és környéke főleg magyar vonatkozású emlékeit és emlékhelyeit”.


A pergő történelmi események forgatagában huszonegy év nem túl nagy idő. Kassa több évszázados történetében szinte csak egy szemvillanás. Hosszú időszak viszont egy ember életében. Az emberek lakhelyükhöz való viszonyulásának minőségét az ottani anyagi és szellemi javak állaga dokumentálja, tükrözi a leghitelesebben. Lényegében ez tanúskodik a létrehozóknak és a későbbi használóknak a rátermettségéről, értékrendjéről. Ha az emberi erőfeszítések folytonossága az idők folyamán olykor-olykor megszakad, akkor elölről kell kezdeni az elődök által egykor már magasabb szintre emelt tudás kiművelését, és az utókor számára elfeledett, porba hullt alkotások felfedezését. A társaság névadója az 1813-ban Kassán született, és az 1888-ban bekövetkezett haláláig szülővárosához mindvégig ragaszkodó Henszlmann Imre – Magyarország egyetemes műemlékvédelmének egyik fő szervezője, megalkotója –, aki egész életpályáját a múltba vesző emlékek felkutatásának és megóvásának szentelte.
A társaság életében az
1848/49-es magyar szabadságharc kassai emlékének ápolása központi szerepet játszik, hiszen minden évben március 15-én megkoszorúzzák a köztemetőben nyugvó honvédek sírjait, valamint október 6-án a Rozália temetőben található sírhantoknál helyezik el ez emlékezés virágait. Az eltelt évek folyamán természetesen számos más témával is foglalkozott a szervezet. Önálló publikációkban dolgozták fel a város jelentős személyiségeinek életét, kétnyelvű kiadványt jelentettek meg a régi kassai temetőkről, szlovák-magyar-angol nyelvű kiadványokban mutatták be Kassa néhány templomának történetét. Dokumentum-kiállítások egész sorát készítették önállóan vagy más szervezetekkel együttműködve. Kassa 1941-es bombázását, II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társainak 1906-os kassai újratemetését több kiállításon és publikációban is bemutatták már.


Nagy érdeme van aTörténelmi Társaságnak abban is, hogy 1998-ban a Fő utca egyik épületének falára szlovák-magyar-angol nyelvű emléktáblát helyeztek el, mely emlékeztet a város egyik nagy szülöttére, Gerster Bélára, a Korinthoszi-csatorna tervezőjére, a Panama-csatorna társtervezőjére és több más jelentős létesítmény építőjére. A társaság az „elfelejtett” kassaiak közül „léptette elő” Gerstert. 2013. október 5-én, Gerster Béla halálának 90. évfordulója alkalmából a tormai vasútállomás épületének homlokzatán szintén egy emléktáblát lepleztek le.
A többéves publikációs tevékenységre és a nyilvánosság számára tartott ismeretterjesztő kiállítások színvonalára fokozatosan a szakmai körök és a sajtó is felfigyelt, és többször is elismerésre méltatták. 2007-ben a társaságot – 15 éves működésének kapcsán – Kassa főpolgármestere díjban részesítette, majd Halász Györgynek 2010-ben az önkormányzat „Kassa város díját” adományozta.
A szerény anyagi bázissal rendelkező Henszlmann Történelmi Társaság a várossal foglalkozó könyvek, képeslapok és más tárgyi és szellemi értékek gyűjtését is céljául tűzte ki. A szervezet archívumából készült válogatás alapján jelent meg 2006-ban a Kassai Figyelőben több hónapon keresztül egy cikksorozat
„Az elveszett város” címmel, melyet a Hernád Kiadó 2007-ben összegyűjtött, és könyv formájában is megjelentetett.
Természetesen a társaság tevékenységét pár sorban nem lehet kimerítően körülírni, hiszen nehéz összefoglalni, mennyit tett eddig a tárgyi és szellemi emlékek, értékek megőrzésének, gondviselésének ügyében. A közeljövőben jelenik meg egy kétnyelvű könyv
a Szt. Rozália temető történetéről, melyet a társaság elnöke, Halász György a Szlovákiai Magyarok Kultúrájának Múzeuma felkérésére írt. A témában egyedülálló képdokumentációval ellátott publikáció 432 jelentős személyiség sírjának részletes adatlapját is tartalmazza.
A társaság fennállásának huszonegy éve alatt sajnos többször is kénytelen volt megváltoztatni székhelyét, átélve ezzel a költözés viszontagságait. Jelenleg Tóth Attila jóvoltából a Novitech cég
Timova u. 27. alatt egy könyvekkel megrakott alagsori helységben találkoznak a tagok keddenként 17:00 órakor. Szívesen látják köreikben a múlt értékeinek megóvása iránt érdeklődőket.
Az önkéntességi alapon szerveződő társaság nem akart és nem is tudott versenyre kelni a hivatalos történészekkel, akik állami intézményekben sokkal jobb feltételek mellett kutathatják a múlt összefüggéseit. Szerény keretek között működve, kitartással és lelkesedéssel tágították ki tevékenységük határait a társaság „műkedvelő” tagjai. A millecentenárium évében, 1996-ban honismereti túrát is szerveztek, melynek keretén belül hársfacsoportot ültetettek ki a kassai havasokban. Eltelt huszonegy év, mely folyamán több mint 20 helytörténeti kiadványban, számos kiállítás létrehozásában, történelmi konferenciákon, emléktáblák és emlékhelyek avatásán öltöttek testet az egykor nagy általánosságokban megfogalmazott célok és vágyak.
Talán fogytán az erő, de folytatni kell...


Kiadványok jegyzéke:

 • Kassa 1848 – 1849, Szemelvények, emlékek és emlékhelyek (1993)
 • Henszlmann Imre 1813 – 1888 (1993)
 • Lukács József: II. Rákóczi Ferenc temetése Kassán 1906 (1995)
 • Halász József: Staré cintoríny a pohrebné miesta v Košiciach – Régi temetők és temetkezési helyek Kassán (1996)
 • Kassa 1848 – 1849, Az első kassai ütközet (1998)
 • 150 éve történt, Kassa 1848 – 1849, A két kassai ütközet (1999)
 • Halász József: Staré cintoríny a pohrebé miesta v Košiciach – Régi temetők és temetkezési helyek Kassán, kiadva német nyelven is (1999)
 • Halász József: Az ipari termelés kezdetei Kassán I. – Počiatky priemyseľnej výroby v Košiciach I. (1999)
 • Halász György: Memento, Kassa – 1941 – Košice (2001)
 • Napló: Rákóczi emlékkönyv 1906, Reprint (2006)
 • Emléklap a Honvédszobor leleplezése alkalmából, Reprint (2006)


A„Kassai templomok kalauza – Sprievodca po košických kostoloch“ sorozat kiadványai:

 • Kristína Markušová: Dóm sv. Alžbety – A Szent Erzsébet székesegyház – St. Elizabeth´s Cathedral in Košice (1998)
 • Halász József: Kostolík sv. Ducha, Kostol Kráľovnej pokoja, A Lélek temploma, A Béke Királynéjának temploma, Holy Spirit´s Small Church, Queen peace´s church (1999)
 • Kristínarína Markušová: Kostol a kláštor dominikánov – A domonkos templom és kolostor – Dominican church and friary (1999)
 • Halász György, Halász József, Kiss István: Kostol na Kalvárii asv. Rozálie – A Kálvária temploma és avRozália kápolna – The Church of the Calvary hill and the St. Rosalia chapel (2000)


A„Elfelejtett kassaiak - Zabudnutí Košičania“ sorozat kiadványai:

 • Halász György: Gerster Béla 1850 – 1923 (1999)
 • Halász György: Henszlmann Imre 1813 – 1888 (2003)
 • Halász György, László Tamás, Kois Tibor, Tancsák János, Kiss István: Almanach 1999-2002


Tematikus katalógusok:

 • Képek Kassa történetéből – Obrazy z histórie Košíc (2000)
 • Kassa és környéke híres személyiségei – Významné osobnosti Košíc a okolia (2000)
 • Rákóczi emlékkiállítás (2006)
 • Gerster Béla emlékkiállítás (2010)
 • Henszlmann Imre emlékkiállítás (2013)


Önálló kiállítások:

 • 1996. október - II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai kassai újratemetésének 90. évfordulója alkalmából
 • 1998. március - Kassa 1848-1849. A szabadságharc 150. évfordulója alkalmából
 • 2001. június - Memento 1941 Kassa
 • 2006. október - II. Rákóczi Ferenc és bujdosó társai kassai újratemetésének 100. évfordulója alkalmából a Löffler Múzeumban ill. egy nemzetközi konferencia keretében a Történelmi Városháza nagytermében
 • 2008. december – Henszlmann Imre halálának 120. évfordulója a kassai Történelmi Városházán
 • 2009. június – Kassa bombázásának 68. évfordulója a Löffler Múzeumban
 • 2009.november – Gerster Béla születésének 160. évfordulója a Műszaki Múzeumban


Közös kiállítások más társaságokkal:

 • Csordák Lajos (1864 – 1937) festőművész gyűjteményes kiállítása (1997 szeptembere, Kelet-szlovákiai Galéria)
 • A színjátszás története Kassán (Thália Színház, Magyar Közösségi Ház, 1999)
 • 1100 év a Kárpát-medencében (Kassai Polgári Klub, Magyar Közösségi Ház, 2000)
 • Híres kassaiak (Kassai Polgári Klub, Magyar Közösségi Ház, 2000)
 • Gerster Béla 1850 – 1923, a Korinthoszi – csatorna tervezője (nemzetközi szimpózium és kiállítás a köztársasági elnök védnöksége alatt, Szlovákiai Technikai Múzeum, 2000 novembere)
 • Henszlmann Imre: Álom egy múzeumról – Sen oúzeu (2013. szeptember 13., közösen a Kelet-szlovákiai Múzeummal)Hanesz Zoltán


Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu