Kassai Magyarok Fóruma


Prejdi na obsah

Kassa az irodalomban E-I

Archívum > Kassa az irodalomban


Kassa az irodalomban
Irodalmi művek jegyzéke és válogatott szemelvények
Összeállította: Balassa Zoltán
Szerkesztette: Hanesz Zoltán


A-D E-I J-M N-Z

Szerző(k)
Ehrenburg, Ilja
Erdélyi Gabriella (szerk.)

Fábry Zoltán
Faragó Ödön
Faragó Ödön
Faragó Ödön
Farkas András


Farkas András

Farkas Jenő (szerk.)


Farkas Pál
Farkas Vladimír
Fényes Sámuel

Fischer Colbrie Ágoston

Gaskó Miklós

Gerevich Tibor

Gillyén Sándor
Gömöry János
Görög Artúr

Grecsko, A. A.
Gramantik Margit
Groschmid Géza
Gyüre LajosHain Gáspár


Hangel László (szerk.)
Hatvany Pál

Hegyi József, Kemény Lajos, Kuszka Géza, Sárosi Árpád
Herbolyi Ferenc
Hetényi Varga Károly


Hock János
Hohenauer Ignác
Holló Ferenc
Horváth Imre


Hosszú Ferenc

Iván Nándor, Szörényi Kovács Elemér

Cím
Emberek, évek, életem I-III.
Bethlenfalvi Thurzó Elek levelezése I.
...írásai...
Impresszióim
A vidéki színészet újjáépítése
Írásaim és emlékeim
A miskolczi gyűlés és verselő másának Budaról Kassára való utazása
Farsangi muzsika..., (Egy Bécsből szakadt, Kassán e világból csúfosan kimúlt; sidóból lett boldogtalan keresztény porczellán fabrikánsné Trési asszony élete.)
A m. kir. nagybányai Horthy István Honvéd Repülő Akadémia… emlékkönyve
Búcsú a közönségtől
Nincs mentség
Bacsányi, színmű három felvonásban
A vak grófné, özv. Gróf Zichy Rezsőné emlékezete
Nad úkrytom - A bunker felett – The trains of death
A magyar művészet szelleme, In: Mi a magyar?
Magyar jatékszíni Almanach
Emlékeim egy letűnt világról
A kassai zsidóság tragédiája és galériája
A Kárpátokon át
A kassai leányok
Kisebbségi sors
A magyar kultúra 50 éve Kelet-Szlovákiában
Kassai Napló 1918-1929
Tünődéseim
Szepességi avagy lőcsei krónika és évkönyv a kedves utókor számára
Mit élt át a Felvidék?
Némelly fel-jegyzésre méltó történetek…
Hernád mellől, Tizenhat elbeszélés
Harminckét esztendő
Akiket üldöztek az igazságért, Papi sorsok a horogkereszt és nyilaskereszt árnyékában
Rákócziné
A szabadságharc emlékalbuma
Bál után
Szózat a magyar függetlenségnek
Hegytetőn három fenyő I. - A város
Színházi emlékkönyv

Kiadás éve
1963
2005


1912
1918
1942
1810


1812

1994


1937
1990
1903


1915

2014

1939

1829
1964

1991

1977
1932
1930

1968, Ker. Népművelési Otthon, Kassa
1986, Madách
2012, AB-ART

19881938
1796


1983

1923
19851907
1902
1903
1849


1982

1861


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu