Kassai Magyarok Fóruma


Prejdi na obsah

Kapcsolat


Fórum Maďarov v Košiciach
Kassai Magyarok Fóruma

Právna forma / Jogi forma :
Občianske združenie / Polgári társulás
Sídlo / Székhely: Kováčska 38, 040 01 Košice
Registrácia na MVSR / Belügyi regisztráció: 31.3.2011
Číslo spisu / Jegyzékszám : VVS/1-900/90-37427
SK NACE: 94.99.2 - Činnosti záujmových organizácií

IČO: 42245974
DIČ: 2023628354

Bankové spojenie / Bankszámla száma:
3471574653/0200
IBAN:
SK11 0200 0000 0034 7157 4653
SWIFT: SUBASKBX

Štatutárny zástupca / Jogi képviselő:
Šoltés Zsolt
e-mail: kmforuma@gmail.com


Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu