Kassai Magyarok Fóruma


Prejdi na obsah

Kassa az irodalomban J-M

Archívum > Kassa az irodalomban


Kassa az irodalomban
Irodalmi művek jegyzéke és válogatott szemelvények
Összeállította: Balassa Zoltán
Szerkesztette: Hanesz Zoltán


A-D E-I J-M N-Z

Szerző(k)
Jókai Mór

Jókai Mór
Jókai Mór
Jókai Mór
Jókai Mór


Kádár Gyula
Karcsai Kulcsár István
Katona Tamás (szerk.)
Kálmán Magda

Kálnyicky Géza

Karsa Ferenc
Kászonyi Dániel
Kazinczy Ferenc
Kazinczy Ferenc
Kemény János Önéletírása

Klestinai Klestinszky László

Kolár Péter, In: Popély Árpád - Simon Attila

Kollányi Károly
Koltay Jenő
Koudela Pál

Kováts Miklós
Kovács Zsigmond
Kovács Zsigmond

Kőszeghy Elemér
Köves Károly
Köves Károly
Kövy József
Krúdy Gyula

Lescalopier


Lesskó János


Le Noble, Eustache
Mács József

Márai Sándor
Márai Sándor
Márai Sándor
Márai Sándor
Márai Sándor
Márai Sándor
Máté László

Cím
Bokáczius kalandjai és más elbeszélések
A kassai bíró
A lőcsei fehér asszony
Emléksorok, Napló 1848-59-ből

Szép Mikhál

A Ludovikától Sopronköhidáig I-II.
Így élt Déryné
A magyarországi hadjárat 1849
Örökség

A kassai ítélőtábla története
Szabadságharcos napló
Magyarhon négy korszaka
Kazinczy Ferenc művei I-II.
Magyarországi utak
In: Kemény János és Bethlen Miklós művei
Klestinai Klestinszky László eredeti színjátékai I.
Rendszerváltás és a csehszlovákiai magyarok 2. (1989-1992)
Kárpáti trilógia
Mikor a II. b. megszökött
A kassai polgárság 1918 után és előtt
A Város és az Író
48-as honvédek
A kétszeresen száműzött, Egy kassai főbíró Bocskai idejében
Kassa műemlékei
Kassai krónikák
Ifjúságom, versek, elbeszélések
A Hradova
A legszebb mesekönyv az ifjúság számára

Pierre utazása Erdélybe, 1574


Benczúr kopekjei


Rákóczi fejedelem históriája…,
Dicsőit és büntet, In: Tisztelet Márainak, tisztelet Kassána
Ajándék a végzettől
Egy polgár vallomásai (I-II.)
Föld, föld!..
Kassai őrjárat
A kassai polgárok
Régi Kassa, álom
A kassai Batsányi Kör

Kiadás éve
1957

1894
1961
1994

1896, Révai Testvérek, Bp. 295. old.


1978
1978

1929

1988
1982
1993
1977
1979
1979
1980


1836


20092005
1932
2005


1994
1906
1905


1921
1905
1952

Közreadja Benda Kálmán és Tardy Lajos, Európa-Helikon, Bp. 1982, 134 old.
1917
Új Idők 20. évf., 1913.XI.9., 7. sz., 178. old.
1976
2013

2004
19342013

2012Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu