Kassai Magyarok Fóruma


Prejdi na obsah

2014 október - Három év számadása

Archívum


Három év számadása és a pillangó szárnycsapása

Szent Mihály napján, szeptember 29-en volt egykor gazdasági év fordulója, mikor a pásztorok számot adtak gazdájuknak a rájuk bízott jószágokról. Ezen a napon váltottak gazdát a cselédek is, ekkor költözködtek, ha új kenyéradót találtak. Az urbanizáció lassan eltörli ezt az időszámítást, fokozatasan egy új korszak köszönt ránk, melyben alig különbözik a falusi élet a várositól, melyben máshol vannak lerakva az idő mérföldkövei.


A nagyvilágban zajló események, a kis és nagy bonyodalmak az elektronikus médiák megszületésével mindennapjaink részévé váltak. Átalakult a tér és az idő fogalma. Egy „Globális falu“ lakói lettünk mindannyian. Az 1960-as évek elején Marshall McLuhan a Guttenberg Galaxis című művében használja először a “Global village“ fogalmát, mely a Facebook világában az új médiáknak emberi kapcsolatokra gyakorolt hatásán mérhető le igazán. De vajon ez az elterjedt távolbalátás magával hozta-e az emberek globális felelősségének kialakulását? És mi lesz a lokális dolgokkal, ha netalán eltörpülnek a globális nagy felelősségek mellett?
A káosz elmélet a pillangó efektussal szemléltetve egy kicsit túlzó módon hirdeti:
egy pillangó egyetlen szárnycsapása a Föld egyik oldalán tornádót idézhet elő a másikon. A fenti globális összefüggések fényében ez már nem is tűnik annyira elvont tételnek. Az emberek gyarlóságai, apró kis füllentései, csúsztatásai is nagy viharokat tudnak kavarni, melynek globális következményei beláthatatlanok. Ebben az összezsugorodott világban lekötik figyelmünket az ezer mérföldekre történő, egyenes adásban közvetített megrendítő háborúk és emberi szenvedések. Talán nem járok messze a valóságtól, ha azt állítom, hogy a globális falu káprázata néha egészen annyira lenyűgöz minket, hogy a közvetlen környezetünk dolgai elsikkadnak a “Nagy világfalu” dolgaihoz képest.


C:\A_Projects\KMF\Kerekasztal\Figyelobe\II_Kerekasztal_fotok\Honlapra_mini\IMG_9977_mini.jpg
Error File Open Error

Non videri, sed esse (nem látszani, hanem lenni) volt a jelmondata a Kassán is jelentős nyomot hagyó Andrássy családnak. Ennek a gondolatnak a jegyében igyekszik a Kassai Magyarok Fóruma tevékenykedni a szétszóródva élő magyarok érdekében. A célunk keretbe foglalni, segíteni a kassai szervezetek tevékenységét, hiszen a festményeket a kereteik választják el a külvilágtól, csak így válnak értelmezhetővé. A globális világ részeként lokális képet festettünk a Kassai Kaleidoszkóp kiadványban, melynek két-két száma 2012 és 2013-ban jelent meg, a Civil Kurázsi 2013 konferencián az önkormányzatiság fogalmát próbáltuk átértelmezni. 2014 elején a „Kassai Kerekasztal” létrehozásával egyeztető fórumot szerveztünk, melyen minden jelentős kassai intézmény és civil szervezet képviselte magát.
Tudom, megfogalmazódtak egészen más elvárások is a társaság tevékenységét illetően. Ezek között akadt egészen abszurd is, mint például a Szabad Európa Rádió magyar adásának újraindítása, vagy olyan, ami meghaladja egy önkéntes alapon működő, pusztán pályázati forrásokra támaszkodó polgári társulás lehetőségeit, gondolok itt arra az egyébként teljesen érthető igényre, hogy teremtsünk a kassai magyar fiatalok számára jelentős számú munkahelyet. Állandóan visszatérő téma az is, hogy a kassai magyaroknak szükségük van egy házra, mely különféle kulturális, művelődési és szórakozási igényeket elégítene ki. Az én véleményem az, hogy a rendelkezésünkre álló ingatlanokat sem használjuk ki megfelelően. Van egyáltálán reális gazdasági lehetőség arra, hogy felépítsünk és fenntartsunk egy újabb házat? Ezen kívül érdemes őszintén bevallani, hogy a kassai magyarok legnépesebb közössége a nyugdíjas korúak köréből kerül ki, akik különböző társulásokba, klubokba, a Csemadokba tömörülve megtalálták már a helyüket. Az egyházi közösségekben gyakorolható a vallási élet, a
műveszetek iránt érdeklődők a Rovás Akadémián találkoznak vagy a Thália Színház előadásait látogatják, a fiatalok igényeit kielégíti a Kikelet Ifjúsági Közösség és a Cserkészet, a gyerekek és szüleik pedig az iskolai és óvodai közösségben vesznek részt – ha marad egyáltalán idejük a kenyérkereset mellett bekapcsolódni a különböző rendezvényekbe.


Bizonyára több emberben felmerült az is, hogy a közéletben is jobban jelen kellene lennie a Kassai Magyarok Fórumának. Az igény kétségtelenül jogos, de ez egy olyan érzékeny terület, mely konfliktusainak kezelésére csak egy rendkívül kompakt nézeteket valló szervezet vállalkozhat. Az kétségtelen, hogy nem létezik a kassai magyarok körében hiteles információkra épülő igazi közbeszéd, mely nyíltan és tudatosan vállalná a véleményét a közösséget érintő kulcsfontosságú kérdésekben, és az intézmények működését illetően. Helyette csupán a suttogópropaganda működik, melynek hatása komoly deformációkat okoz.
A Kassai Magyarok Fóruma három éves ciklusokban tartja tisztújító közgyűlését. Az elnökség döntése alapján erre a jövő év folyamán január középen kerül sor, a pontos helyszínt és időpontot majd időben közöljük itt a honlapunkon, a
Kassai Figyelőben, az www.amikassa.sk és www.kassaiholmi.sk oldalkon. Kérjük azokat, akik szeretnének közreműködni egy olyan szervezet tekintélyének növelésében, mely a kassai magyar közvélemény formálásában aktív szerepet kíván vállalni, kapcsolódjanak be a jövőben tevékenységünkbe.

Hanesz Zoltán, 2014. október 31.
Zpäť na obsah | Zpäť na hlavné menu