Kassai Magyarok Fóruma


Prejdi na obsah

2012. október

Kassai Kaleidoszkóp

Kassai Kaleidoszkóp


A 2012. októberi Kassai Kaleidoszkóp tartalomjegyzéke:

 • Évadnyitás zárt kapuval - Thália
 • A Csemadok kassai szervezete
 • A Kassai Polgári Klub rövid története
 • A ROVÁS alkotócsoport
 • A Csermely Kórus
 • A VOCES énekegyüttes
 • 17.sz. II.Rákóczi Ferenc cserkészcsapat
 • KIKELET - Kassai Ifjúsági Közösség
 • Szakkay József – 140 éves a kassai ipari
 • Rácz Olivér önvallomása egy régi levél nyomán
 • Amikor én még kissrác (kis Rácz) voltam
 • A kutatás művészete
 • Kassai magyar szervezetek jegyzéke
 • 2012. október utolsó napjaiban a Kassai Magyarok Fóruma polgári társulás kezdeményezéseként megjelent a Kassai Kaleidoszkóp időszaki kiadvány első száma. A 64 oldal terjedelmű, fotókkal illusztrált publikáció a töredékeire hullott városi kultúra egy-egy szeletéből kíván képet alkotni megragadva a változó események jellegzetes pillanatait.


 • Nyolc olyan kassai szervezet mutatja be tevékenységét, mely már jól ismert a nagyközönség előtt. Vagy mégsem tudunk mindent róluk? Ki-ki döntse el miután elolvasta az írásokat. Talán fel-felbukkan némi újdonság is a sorok között. Olyan események összefoglalói találhatók a kiadványban, melyeken minden bizonnyal többen is részt vettek az olvasók közül, s felidéznek sok olyan pillanatot, melyet már szárnyára kapott a múló idő. Egy-két fotón ismerős arcokra is ráakadhat a figyelmes keresgélő.


 • A szervezetek bemutatkozásán kívül a Kassai Kaleidoszkóp olyan érdekes írásokat is tartalmaz kassai magyar személyiségekről (Szakkay József, Rácz Olivér(ek), Szabó Pál), melyek remélhetőleg elnyerik a nosztalgiára és a humoros megfogalmazásokra fogékony olvasók tetszését. Végül mindenki figyelmébe ajánlom, a kassai turizmus kilátásairól szóló elmélkedést, mely korabeli fényképeket is tartalmaz.


Előszó

Kassai Kaleidoszkóp...
Ezt a nevet adta a Kassai Magyarok Fóruma polgári társulás a kiadványnak, melyet, ha a terveink megvalósulnak, először, de nem utoljára tart kezében a tisztelt olvasó. Manapság a piac törvényei diktálják a feltételeket, s egy ilyesfajta olvasmány nem lovagolja meg a divat hullámait, nem lesz soha bestseller. S mint tudjuk, az aktívan olvasó kassai magyar is fogytán van manapság. Mégis vagyunk többen, akik hisszük, hogy valós hiányt pótol s nem gyűrt krumplipucoló papírként végzi a szemétben. Egy töredékeire hullott városi kultúrát akar bemutatni, megragadva azt a pillantot, amikor perdül egyet tengelye körül világ s a következő pillanatban már egy másik kép tárul elénk. Ugyanazokból az építőelemekből összeáll egy másik látvány: a Kassai Kaleidoszkóp. Kordukomentum, melyet magukról alkotunk meg magunknak s másoknak.

Ebben, az első a számban olyan kassai szervezetek mutatkoznak be, melyeket már jól ismertek. Vagy mégsem tudunk mindent róluk? Netalán zárt világunkban körbe-körbe járunk, s csak önmagunkat látjuk hiuságunkban mindenhol? Ki-ki döntse el miután átlapozta. Talán fel-felbukkan némi újdonság is a sorok között. A cikkekben fellelhetőek olyan események összefoglalói, melyeken minden bizonnyal többen is részt vettek az olvasók közül, s felidéznek sok olyan pillantot, melyet már szárnyára kapott a múló idő. Egy-két fotón ismerős arcokra is ráakadhat a figyelmes böngésző.

De nem a homokórát szeretnénk visszájára fordítani múltba révedve az írásokkal – hisz ez teljesen képtelen próbálkozás. Tudjuk, hogy a nosztalgia ábrándjaiból nem tervezhető el értelmes jövő. 2012-ben, reményeink szerint, még egy évvégi számot is kiadunk. Ebben már a múlt és a jelen mellett a 2013-ban megvalósuló eseményekről is szeretnénk egy-két szóban szólni. Reméljük a kultúresemények szervezői kérésünkre megkondítják harangjaikat, hogy hívó hangjuk időben elhallatszon Kassára: 2013 Európa Kulturális Fővárosába. Ha nem így alakul, ha a harangnyelvet ellopják a gaz ördögfiókák, akkor ismét marad a múltidézés. Mint tudjuk: okulás végett.

Reméljük minden kedves olvasónk talál majd a Kaleidoszkópban egy-két érdekfeszítő cikket, figyelemfelkeltő fotót, melyek akár meglepetésként is hatnak majd. A szerkesztők minden visszajelzést örömmel fogadnak, hogy a következő szám összeállításánál átfogó képet rajzolhassanak rólunk: a kassai magyarokról.


Utószó

A Kassai Magyarok Fóruma polgári társulás nagy fába vágta a fejszéjét ezzel a publikációval. Az írások, melyeket a Kassai Kaleidoszkóp 1.száma tartalmaz nem egységesek, nem is lehetnek azok, hiszen a városi kultúra széttartó alakzatait próbálják összeterelni. Nem tisztem saját munkánk gyümölcsének ízét elemezgetni. Erre vannak az olvasók. Az eredményt majd átrostálja az idő, s ha kihull rajta, nincs mit csodálkozni. A változás élménye néha csak pillanatokra ejti csodálatba az embert, aztán továbbillan, s keresi a következő képet. Mégis, ha minden mulandó lenne és nem rögzülne bennünk egyetlen kép sem, akkor az élmények után rohannánk és az emlékeink nem jelentenének semmit: az idő múlását sem érzékelnénk. Ez ad reményért arra, hogy nem maradhat érzéketlen az üzenet iránt az, akinek van szeme a látásra és van füle a hallásra.

Végezetül a köszönet szava sem maradhat el. Mert soha nem jöhetett volna létre a kis füzet-könyv, az egyes cikkek szerzői nélkül, akiknek a neve szerepel ugyan az egyes cikkek mellett, de érdemes mégegyszer felsorolni őket. Legyünk büszkék arra, hogy egy generációkat átfogó összefogás eredményét tartjuk a kezünkben.

A Kassai Kaleidoszkóp 2012. októberi számának 13 szerzője:
Balassa Zoltán
Bartko Zoltán
Havasi Péter
Havasi Viktória
Id. Rácz Olivér ( Szaszák György közvetítésével )
Kolár Péter
Marsovkszky Miklós
Pandy Rita
Pulen Lajos
Rácz Olivér
Szabó Otto
Vajányi Orsolya


Hanesz Zoltán,
a Kassai Magyarok Fóruma polgári társulás elnöke
Zpä na obsah | Zpä na hlavné menu